Νέα σειρά διαλέξεων στην Αθήνα 

 2017 Martios Athina Seira-dialexeon

2017-03-19 Athina Astriko 

  

θα ακολουθήσει σειρά ανοιχτών διαλέξεων εσωτερισμού

 Είσοδος ελεύθερη

 *