• images/banners/gnosis_banner-1.gif
  • images/banners/gnosis_banner-2.gif
  • images/banners/gnosis_banner-3.gif
  • images/banners/gnosis_banner-4.gif
  • images/banners/gnosis_banner-5.gif
  • images/banners/gnosis_banner-6.gif
  • images/banners/gnosis_banner-7.gif
  • images/banners/gnosis_banner-8.gif

gnosisellas-webradio

SAW-Optimized
Α.Δ. Samael Aun Weor

VM-LAKHSMI-OptimizedΑ.Δ. Lakhsmi

Ευρετήριο Άρθρου
Ονειρική Γιόγκα
Το Ταντρικό Όνειρο
Πρακτική της Επιστροφής
Οι Τέσσερις Μακαριότητες
Όλες οι Σελίδες

 

 

ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΜΑΚΑΡΙΟΤΗΤΕΣ

Στο προηγούμενο κεφάλαιο είπαμε πολλά σχετικά με το καθοδηγητικό στοιχείο του ονείρου, και είναι προφανές ότι μας απομένει μόνον να μάθουμε να το χρησι­μοποιούμε. . .

Όταν ο Γνωστικός έχει φτιάξει ένα αρχείο, με τα όνειρα του, αναμφισβήτητα ανακαλύπτει το όνειρο που πάντοτε επαναλαμβάνεται· αυτό μεταξύ άλλων, είναι ασφαλώς ένας υπεραρκετός λόγος για να σημειώνουμε στο τετράδιο ή στο σημειωματάριο όλα τα όνειρα.

Η Ονειρική εμπειρία που πάντοτε επαναλαμβάνεται. είναι αναμφίβολα το καθοδηγητικό στοιχείο που έξυπνα χρησιμοποιημένο μας οδηγεί στην αφύπνιση της συνείδησης...

Κάθε φορά που ο Μυστικιστής ξαπλωμένος στο κρεβάτι του αποκοιμιέται σκόπιμα, διαλογιζόμενος στο καθοδηγητικό στοιχείο του, το αποτέλεσμα αργεί υπερ­βολικά· ο Αναχωρητής συνήθως ξαναζεί ένα τέτοιο όνει­ρο συνειδητά, μπορώντας να διαχωρίζεται με την θέληση του από την σκηνή για να ταξιδεύει στου Υπεραισθητούς Κόσμους...

Το οποιοδήποτε άλλο όνειρο μπορεί επίσης να χρησιμοποιείται για έναν τέτοιο σκοπό όταν γνωρίζομε πραγματικά την τεχνική. Όποιος ξυπνάει από ένα όνειρο μπορεί να συνεχίζει με αυτό το ίδιο σκόπιμα εάν αυτή είναι η επιθυμία του στην περίπτωση αυτή πρέπει να κοιμάται ξανά αναβιώνοντας την Ονειρική εμπειρία του με τη φαντασία...

Δεν είναι ότι φανταζόμαστε, το βασικό συνίσταται στην αναβίωση του ονείρου με όλον τον προηγούμενο ωμό ρεαλισμό του...

Η σκόπιμη επανάληψη του ονείρου είναι το πρώτο βήμα προς την αφύπνιση της συνείδησης ο κατά βούληση διαχωρισμός από το όνειρο και σε πλήρη Δράση, είναι το δεύτερο βήμα...

Ορισμένοι δόκιμοι κατορθώνουν να κάνουν το πρώτο βήμα, αλλά τους λείπει δύναμη για να κάνουν το δεύτε­ρο βήμα...

samatha-meditationΤέτοιου είδους άτομα μπορούν και οφείλουν να βοηθούν τον εαυτόν τους, μέσω της τεχνικής του διαλο­γισμού. . .

Παίρνοντας πολύ σοβαρές αποφάσεις, οι ζηλωτές αυτοί ας εφαρμόζουν τον διαλογισμό πριν παραδοθούν στον ύπνο...

Σαν θέμα Συγκέντρωσης και Αυτο-Συλλογισμού στον βαθύ εσωτερικό Διαλογισμό, θα είναι στην περίπτωση αυτή το μύχιο πρόβλημα τους...

Κατά την διάρκεια της πρακτικής αυτής, ο Μυστι­κιστής εναγώνιος, γεμάτος από ειλικρινή συγκίνηση, επικαλεί την Θεϊκή του Μητέρα TΟNANTΣIN...(NTEBH Κ0ΥΝΤΑΛΙΝΗ)...

Χύνοντας δάκρυα πόνου, ο Γνωστικός ασκητής θρη­νεί για την κατάσταση ασυνειδησίας στην οποία βρίσκε­ται και ικετεύει βοήθεια παρακαλώντας την Μητέρα του για να του δίνει εσώτερες δυνάμεις για να διαχωρίζε­ται από το οποιοδήποτε όνειρο κατά βούληση...

Ο σκοπός που επιδιώκει κάθε πειθαρχία του Ταντρικού ονείρου είναι να προετοιμάζει τον μαθητή να γνωρίσει ξεκάθαρα τις Τέσσερεις Μακαριότητες που παρουσιάζονται στην Ονειρική εμπειρία...

Η εσωτερική αυτή Πειθαρχία βέβαια είναι μόνον για πολύ σοβαρά άτομα, γιαυτό απαιτεί άπειρη υπομονή και τεράστιες εσώτερες υπέρπροσπάθειες...

Πολλά έχουν λεχθεί στον Ανατολικό Κόσμο σχετικά με τα Τέσσερα Φώτα του Ονείρου και οφείλουμε και εμείς να μελετήσουμε το ζήτημα αυτό.

Η πρώτη από αυτές ονομάζεται "Το Φως της Αποκά­λυψης" και είναι γραμμένο με χρυσά γράμματα στο βιβ­λίο της Ζωής, ότι λαμβάνεται αμέσως πριν ή κατά την διάρκεια των πρώτων ωρών του ύπνου...

Απολείπει να πούμε με τρόπο μεγαλειώδη και χωρίς πολύ προσωποποιία, ότι καθώς ο ύπνος γίνεται βαθύτε­ρος, το ανεπιθύμητο ανακάτεμα υπολειμματικών εντυπώ­σεων και το συνηθισμένο ρεύμα διάχυτων σκέψεων, ευτυ­χώς διαλύεται αργά-αργά...

Στο στάδιο αυτό του ονείρου παρεισφρέει προοδευ­τικά η Δεύτερη Φώτιση, εκείνη που είναι γνωστή στην Ασία με το υπέροχο όνομα "Φως της Αύξησης".

Αναμφισβήτητα, ο Γνωστικός Ασκητής, μέσω της εξαίσιας πειθαρχίας του Ταντρικού Ονείρου, κατορθώνει να περνάει πολύ πιο πέρα από αυτή την φάση έως ότου να συλλάβει ολότελα τα δύο υπόλοιπα φώτα...

Η σαφής άμεση βίωση του ωμού ρεαλισμού της πρα­κτικής καθημερινής ζωής στους Ανώτερους Κόσμους Κοσ­μικής Συνείδησης, σημαίνει ότι έχει επιτευχθεί το Τρίτο Φως, αυτό της "Άμεσης Πραγμάτωσης".

Το Τέταρτο Φως είναι αυτό της "Βαθειάς Εσωτερι­κής Φώτισης" και επέρχεται σε μας ως δια μαγείας σε πλήρη μυστικιστική εμπειρία...

"Εδώ, στον Τέταρτο Βαθμό Κενού, κατοικεί ο Υιός της Μητέρας Καθάριο Φως", δηλώνει μια θιβετανική Πρα­γματεία.

tibetan_a2-682x1024

Μιλώντας ειλικρινά και δίχως περιστροφές, δηλώνω τα εξής: Η Πειθαρχία του Ταντρικού Ονείρου είναι πρά­γματι μια εσωτεριστική προπαρασκευή για τον τελικό εκείνον ύπνο, που ονομάζουμε θάνατο...

Έχοντας πεθάνει πολλές φορές κατά την νύκτα, ο Γνωστικός Αναχωρητής που έχει συλλάβει συνειδητά τις Τέσσερεις Μακαριότητες που παρουσιάζονται στην Ονειρική εμπειρία, την στιγμή της απενσάρκωσης περνάει στην "ΜΕΤΑ-ΘΑΝΑΤΟΝ" Κατάσταση με την ίδια ευχέρεια που εισδύει Θεληματικά στον Κόσμο του Ονείρου...

Έξω από το φυσικό σώμα, ο Συνειδητός Γνωστικός μπορεί να διαπιστώνει, μόνος του, το πεπρωμένο που είναι διαφυλαγμένο για τις ψυχές πιο πέρα από το Θάνατο...

Εάν κάθε νύκτα, μέσω της Ταντρικής Πειθαρχίας του Ονείρου, μπορεί ο εσωτεριστής να πεθαίνει συνει­δητά και να διεισδύει στον Κόσμο των Νεκρών, είναι σαφές ότι επίσης μπορεί για τον λόγο αυτόν, να μελε­τάει την Τελετουργία της Ζωής και του Θανάτου καθώς έρχεται ο ιερουργός,..

Ο Ερμής αφού είχε επισκεφθεί "Τους Κολάσιους Κόσμους', όπου είδε με τρόμο το πεπρωμένο των Χαμένων Ψυχών, γνώρισε πράγματα ασυνήθη...

"Κοίταξε προς αυτήν την πλευρά -λέει ο Όσιρις στον Ερμή-. Βλέπεις εκείνον τον όμιλο Ψυχών που προσ­παθεί ν' αναρριχηθεί στην Σεληνιακή περιοχή; Μερικές απωθούνται προς την γη, ως στρόβιλος πουλιών κάτω από τα κτυπήματα της θύελλας. Άλλες φθάνουν με μεγάλα φτεροκοπήματα στην ανώτερη σφαίρα, που τις τραβάει στην περιστροφή της. Έχοντας φθάσει εκεί, ανακτούν την όραση, την θέα των Θεϊκών πραγμάτων".

Οι Αζτέκοι τοποθετούσαν ένα ξερό κλαδί κατά την ταφή αυτού που είχε εκλεγεί από του ΤΛΑΛΟΚ, τον Θεό της βροχής.

Έλεγαν ότι όταν έφθανε ο μακάριος στην "Πεδιάδα των Τέρψεων", που είναι το "ΤΛΑΛΟΚΑΝ", το ξερό κλαδί ξαναπρασίνιζε, δείχνοντας μ' αυτό το ξαναγύρισμα σε μια νέα ύπαρξη, την επιστροφή.

Όποιοι δεν εκλέγησαν από τον Ήλιο ή από τον ΤΛΑΛΟΚ πηγαίνουν μοιραία στο ΜΙΚΤΛΑΝ, που βρίσκεται στο Βορρά, περιοχή όπου οι ψυχές υποβάλλονται σε μία σειρά από Μαγικές δοκιμασίες καθώς περνούν από τους "Κολάσιμους Κόσμους".

Είναι εννέα οι τόποι όπου οι ψυχές υποφέρουν τρομακτικά προτού να φτάσουν στην οριστική ανάπαυση..

Αυτό έρχεται να μας θυμίσει με έμφαση τους "Εννέα Κολάσιους Κύκλους" της θεϊκής Κωμωδίας του Δάντη Αλιγέρι...

Είναι πολλοί οι θεοί και οι θεές που κατοικούν στους Εννέα Δαντικούς Κύκλους της Ασδεκικής Κόλασης..

Δεν είναι περιττό σ'αυτό το "Μήνυμα Χριστουγέν­νων 1974-1975" να θυμηθούμε τον τρομακτικό "ΜΙΚΤΛΑΝ-ΤΕΚΟΥΤΛΙ" και την καταχθόνια "ΜΙΚΤΕΚΑΣΙΟΥΑΤΛ", "τον Κύριο και την Κυρία της Κόλασης", κατοίκους της 9ης ή του πιο βαθιού από τους υποχθόνιους τόπους...

Οι ψυχές που περνούν από τις δοκιμασίες της "Ασδέκικης Κόλασης", υστερότερα, μετά από τον "Δεύτε­ρο θάνατο", εισέρχονται μακάριες στους Στοιχειακούς Παράδεισους της Φύσης...

Αναμφισβήτητα οι Ψυχές που μετά τον θάνατο δεν κατέρχονται στους "Κολασίμους Κόσμους", αλλά και ούτε ανέρχονται στο "Βασίλειο του Χρυσαφένιου Φωτός", ούτε στον "Παράδεισο του ΤΛΑΛΟΚ", ούτε στο "Βασίλειο της Αιώνιας συγκέντρωσης", κτλ., κτλ., επιστρέφουν ή ξανά γυρίζουν έμμεσα ή άμεσα σε ένα νέο Φυσικό Σώμα.

Οι Ψυχές οι εκλεγμένες από τον Ήλιο, ή από τον ΤΛΑΛΟΚ, χαίρουν πολύ στους Ανώτερους Κόσμους, προτού επιστρέφουν στην κοιλάδα της ΣΑΜΣΑΡΑ...

Οι Γνωστικοί Αναχωρητές, αφού έχουν συλλάβει τα Τέσσερα Φώτα του Ονείρου, μπορούν να επισκέπτονται συνειδητά κάθε νύκτα το 'ΤΛΑΛΟΚΑΝ" ή να κατέρχονται στο "ΜΙΤΛΑΝ' ή να έρχονται σε επαφή με τις Ψυχές εκείνες που προτού επιστρέψουν, ζουν στην Σεληνιακή περιοχή..


Δάσκαλος Σαμαέλ – κεφ. 20 Η Μυστική Δοξασία του Αναουάκ
---

 

tlalocan

Τλαλοκάν - Ο Παράσεισος των Αζτέκων

 

 

 
 
MultiTrans