• images/banners/gnosis_banner-1.gif
  • images/banners/gnosis_banner-2.gif
  • images/banners/gnosis_banner-3.gif
  • images/banners/gnosis_banner-4.gif
  • images/banners/gnosis_banner-5.gif
  • images/banners/gnosis_banner-6.gif
  • images/banners/gnosis_banner-7.gif
  • images/banners/gnosis_banner-8.gif

gnosisellas-webradio

SAW-Optimized
Α.Δ. Samael Aun Weor

VM-LAKHSMI-OptimizedΑ.Δ. Lakhsmi

Ευρετήριο Άρθρου
Η Ανάμνηση του Εαυτού
Η Ανάμνηση του Εαυτού 2
Όλες οι Σελίδες

Αντίστροφα τώρα, εργαζόμενοι εμείς στο Λαμπορατόριο Ορατόριουμ του Τρίτου Λόγου θα κάνουμε το πρώτο βήμα. Το δεύτερο βήμα θα το κάνουμε όπως ο Χριστός στον ψυχικό κόσμο και το τρίτο στον πνευ­ματικό κόσμο. Τα τρία αυτά βήματα του Χριστού μέσα μας, διαμέσου των επτά σφαιρών, είναι θεμελιώδη για το κατόρθωμα της τελικής απελευθέρωσης.

Ο Φοχαλισμός που θα πρέπει να κονιορτοποιεί ολότελα τα ψυχισμικά πρόσθετα, όταν έχει εκπληρώσει πια το έργο του, θα εγκαθίσταται εξ ολοκλήρου στην ψυχή. Το τρίτο βήμα είναι του Πνεύματος. Ο Χριστός πρέπει να δίνει ζωή στο σώμα μας, να αναπτύσσεται στον οργανισμό μας. Σαν φωτιά πρέπει να καίει στη συνείδηση μας, στην ψυχή μας, και να ακτινοβολεί στο πνεύμα μας. Να λοιπόν, τα τρία βήματα του Δημι­ουργού Αρχιτέκτονα. Δηλαδή, της φωτιάς, IGNIS NATU-RA RENOYATUR INTEGRAM (Ιγνις Νατούρα Ρενοβάτουρ Ιντεγκραμ).

Η φωτιά ανανεώνει ακατάπαυστα τη φύση. Πρέπει να ανανεώνουμε το σώμα μέσω της φωτιάς. Πρέπει να φέρνουμε τη φωτιά στην ψυχή μας. Πρέπει να την φέρνουμε στο πνεύμα μας. Η φωτιά, καθώς κατέρχεται, ακτινοβολεί στο πνεύμα μας, γίνεται γόνιμη στην ψυχή μας και μετασχηματίζεται το σώμα μας. Εδώ είναι τα τρία βήματα του Χριστού στις επτά περιο­χές του δικού μας σύμπαντος.

Ο Χριστός μας οδηγεί στον Ήλιο του Μεσονυχτίου που δείχνει στους μυστικιστές το δρόμο. Αυτός λάμπει στην ανατολή δίνοντας κάτι νέο που πρέπει να αναφανεί μέσα μας. Λάμπει στο ζενίθ όταν βρισκό­μαστε στο μυστικιστικό πλένουμ (πλήρες). Κρύβεται στο λιόγερμα, όταν πεθαίνει το εγώ. Ο μυστικιστής του Μεσονυχτίου, σε κατάσταση βαθύ διαλογισμού, πρέπει να μαθαίνει όλον το συμβολισμό του Κυρίου. Είναι φανερό ότι ο Ήλιος του Μεσονυχτίου πρέπει να τον οδηγεί στο φως της φλόγας, που πρέπει να τον κατευθύνει στο μονοπάτι της κόψης της λεπίδας προς την τελική απελευθέρωση.

Ο Εσώτερος Χριστός είναι φωτιά. Η φωτιά υπάρ­χει σε πετρώδη κατάσταση. Η φωτιά υπάρχει στην υδάτινη κατάσταση. Η φωτιά υπάρχει στην αέρια κατά­σταση. Υπάρχει η φωτιά σαν καιγόμενη φλόγα δίχως όρια. Ο στρατός των Ελοχείμ είναι ο στρατός της φωτιάς, ο Χριστός. Για να κατέλθει σ' αυτόν εδώ τον κόσμο των μορφών, τρία βήματα πρέπει να κάνει για να πετύχει την πλήρη εκδήλωση σ' αυτόν το φυσι­κό κόσμο.

Οι αρχαίοι Θεοί, οι Ηλιακοί Θεοί, οι καιγόμενες αυτές φλόγες των αρχαίων καιρών, εμπρός στους οποίους υποκλίνοντας λατρευτικά οι μύστες της Αιγύ­πτου, της Περσίας, της μεγάλης Τατανίας, της Λεμούριας, της Ατλαντίδος, κ.τ.λ.

Ο δρόμος από τα σπλάχνα του άγνωστου, ήταν τρία βήματα για τον ερχομό. Δυστυχώς, πολλοί απ' αυτούς έπεσαν. Των Ηλιακών Θεών, που στ' αρχαία χρόνια είχαν μετατραπεί σε ποταπά, σεληνιακά πλά­σματα, μένει μόνο η ανάμνηση τους στον κόσμο των συμπαντικών αρχετύπων, στις συμβολικές μορφές, στα πέτρινα γλυπτά. Οι Θεοί της αρχαιότητας πέθαναν.

Μας έχει ειπωθεί ότι στη μελλοντική έκτη φυλή θα αναστηθούν, θα πρέπει να κάνουν να ανάψει η φωτιά στο σώμα, την ψυχή, το πνεύμα τους, για να γίνουν και πάλι Ελοχείμ. Αργότερα, στη νύχτα του Μαχαμβαντάρα, όταν γεμίσουν αυτό το σύμπαν, θα βυθιστούν στο πεδίο του Άγνωστου.

Στις μέρες μας υπάρχουν πολλοί πεσμένοι που πρέπει να ξυπνήσουν τη φωτιά μέσα τους. Τη φωτιά που έσβησε στο πνεύμα τους, για να επιστρέψουν στην Ελοχειμική τους κατάσταση. Να ξαναγίνουν αυτό που ήταν: κάποια Ελοχείμ. Και δεν θα ήταν δυνατό σ' αυτούς τους πεσμένους Θεούς να ξαναγίνουν αυτό που ήταν, εκτός κι αν κάνουν τα τρία βήματα μέσα στις επτά περιοχές, εκτός κι αν αποσυνθέτουν με τη φωτιά τα ψυχισμικά πρόσθετα.

Δυστυχώς αυτοί διέπραξαν το λάθος να δημιουρ­γήσουν. Αλίμονο σε κείνους τους Θεούς, η συνείδησή τους παρέμεινε εγκλωβισμένη μέσα σ' αυτές τις δαιμονικές δημιουργίες, μέσα σ' αυτά τα γεννήματα της κόλασης.

Τώρα θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πρωταρ­χική τους χριστική κατάσταση, την κατάσταση που είχαν στην αυγή του Μαχαμβαντάρα, μόνο αν χρησιμο­ποιούν τη φωτιά για να καίνε αυτά τα ψυχισμικά πρόσθετα. Όλοι οι παράγοντες εδώ αδελφοί, ουδέποτε πρέπει, να λησμονούν τη φωτιά. Καθένας τους πρέπει να προσφέρει λατρεία στη φωτιά, να έχει πάντα στο σπίτι του ένα αναμμένο λυχνάρι. Ποτέ δεν πρέπει να λείπει από το σπίτι του μυημένου η ιερή φλόγα.

INRI: IGNIS NATURA RENOVATUR INTEGRAM. Είναι επείγον, στο αναμμένο σιδηρουργέ ίο του Ηφαίστου, να μετατρέπουμε το ΑΞΙΟΧΕΧΑΡΙ. Δηλαδή, το ιερό σπέρμα στον υδράργυρο των σοφών. Ο υδράργυρος αυτός πρέπει να δεχθεί αυτό που ονομάζεται θειάφι. Φωτιά. Ο θειούχος υδράργυρος ανερχόμενος από τη σπονδυλι­κή στήλη είναι το Χάλκινο Φίδι, το Κρόνιο Φίδι που μπορεί να καίει, να κάνει σκόνη, αυτά τα πρό­σθετα που έχουμε ζωντανά στο εσωτερικό μας, μέσα στα οποία βρίσκεται εγκλωβισμένο ό,τι πιο καλό: η συνείδηση του Είναι. Αν τα καίμε, τα κάνουμε να καίγονται, τα μετατρέπουμε σε στάχτες, τότε "βλασταίνουμε" μετατρεμμένοι σε φλόγες.

Ο στρατός του Λόγου, ο Στρατός της Φωνής, ο Λόγος είναι αυτό που είναι, αυτό που πάντα ήταν, και αυτό που πάντα θα είναι. Είναι η ζωή που πάλλε­ται σε κάθε άτομο, όπως πάλλεται και σε κάθε ήλιο: ο καθένας μας είναι καλεσμένος να μετατραπεί σε έναν στρατιώτη του Στρατού του Λόγου, σε μια φλόγα της Αυγής.

Έτσι λοιπόν, ξεχνιόμαστε όταν δεν ξέρουμε να διατηρούμαστε σε μια τέλεια ισορροπία συνείδησης, σώματος και περιβάλλοντος στο οποίο ζούμε. Πως θάταν δυνατό να μετασχηματιζόμαστε σε φλόγες;

Είναι αναγκαίο καθένας από μας να μετατρέπεται σε μια φλόγα. Τρία είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει μέσα μας η φωτιά για να μας μετατρέπει σε Ελοχείμ.

Υπάρχει ο ήλιος που ακτινοβολεί στο άπειρο διάστημα, αυτός ο Ήλιος του Μεσονυχτίου. Υπάρχει ο φοβερός και απειλητικός κεραυνός και η φωτιά του Ηφαίστου στα σεξουαλικά μας όργανα.

Μόνο με την ανάπτυξη αυτής της θαυμαστής φωτιάς στην ανατομική μας σύσταση, οδηγώντας την δια του Ήλιου του Μεσονυχτίου, μπορούμε να απελευ­θερωνόμαστε μέσω του επίφοβου κεραυνού του Πατέρα του Βράχμα, του Γέροντα των Ημερών.

Έλεγα σε περασμένη μου ομιλία, ότι έχουμε επτά κέντρα: διανοητικό, συγκινησιακό, κινητικό, ενστικτώδες και σεξουαλικό, βεβαιώνοντας με έμφαση ότι υπάρχουν δύο ανώτερα κέντρα. Είπα ότι καθένα από τα κέντρα έχει το δικό του ιδιαίτερο νου: έτσι έχουμε επτά νόες που ελέγχουν το σώμα μας. Ένας είναι ο διανοητικός νους, άλλος ο συγκινησιακός νους, άλλος ο κινητικός νους, άλλος ο ενστικτώδης νους, άλλος ο σεξουαλικός νους, άλλος ο ανώτερος νοητικός νους και ο ανώτερος συγκινησιακός νους. Έλεγα ότι σε καθέναν από τους νόες υπάρχει μια αλήθεια και ότι σε καθένα μας υπάρχουν επτά αλή­θειες που περιέχονται στους επτά νόες.

Αλλά εάν είμαστε σε ετοιμότητα και επαγρύπνη­ση, όπως ο φρουρός σε καιρό πολέμου, δεν πρέπει να επιτρέπουμε στο διανοητικό νου να κάνει τα δικά του κέφια: να μας πηγαίνει πάντα στο δρόμο του λάθους οδηγημένος από τη λαγνεία. Να μην αφήνουμε το συγκινησιακό νου να μας οδηγεί στο δρόμο των αρνητικών συγκινήσεων. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον κινητικό νου να μας μετατρέπει σε απλούς παίκ­τες ποδοσφαίρου, σε φωνακλάδες, ή να μας βάζει να κάνουμε κάτι άχρηστο. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον ενστικτώδη νου να αλλοιώνεται από λανθασμένες αντιλήψεις σχετικά με τον οργανισμό, το θυμό. Αυτός επιτελεί καθορισμένες, εξειδικευμένες λειτουργίες, κάνει να δουλεύει σωστά καθένα από τα όργανα μας. Δεν πρέπει να επιτρέπουμε στον σεξουαλικό νου να μας φέρνει στο δρόμο της λάγνας υποσεξουαλικότητας. Είναι αναγκαίο να αναπτύσσουμε μέσα μας τον ανώτε­ρο συγκινησιακό νου με τις αγνές συγκινήσεις, με τη ζωντανή τέχνη, με τις συμφωνίες του Μπετόβεν, ενός Μότσαρτ, ενός Λίστ. Είναι αναγκαίο να αναπτύσ­σουμε μέσα μας το νου με την ευαισθησία του πνεύ­ματος.

Καθένας από τους επτά νόες θα συνεχίζει να τελειοποιείται, καθώς θα προχωρεί η εξάλειψη των ψυχισμικών πρόσθετων. Πρέπει να εξαλείφουμε τα ψυχισμικά πρόσθετα του διανοητικού κέντρου, οπότε ο νους μπαίνει στην υπηρεσία του πνεύματος. Επίσης πρέπει να εξαλείφουμε τα ψυχισμικά πρόσθετα των κατώτερων συγκινήσεων, οπότε ακτινοβολεί μέσα μας το ανώτερο συγκινησιακό κέντρο. Αρμόζει ακόμη να εξαλείφουμε τα ψυχισμικά πρόσθετα του κινητικού κέντρου, που αντιπροσωπεύονται από τις κακές συνή­θειες, από τους αυτο-πλανεμένους, κ.τ.λ., οπότε το κέντρο αυτό ακτινοβολεί στις άξιες πράξεις. Όταν κάποιος εξαλείφει από το ενστικτώδες κέντρο τα χαμηλά, ζωώδη ένστικτα, το θαυμαστό αυτό κέντρο εκπληρώνει με πλήρη τελειότητα το έργο του, κατευ­θύνοντας την ευρυθμία σ' όλα μας τα σώματα, αρμονι­κά. Όταν επίσης εξαλείφονται τα ψυχισμικά πρόσθετα από το σεξουαλικό κέντρο, αυτό λειτουργεί αξιοθαύ­μαστα, μετασχηματισμένο από το ιερό σπέρμα της δημιουργικής ενέργειας.

Όποιος έχει εξαλείψει μέσα του, μέσω της ιερής φωτιάς του Ηφαίστου όλα τα ψυχισμικά πρόσθε­τα, θα κατέχει το ανώτερο συγκινησιακό κέντρο και το ανώτερο νοητικό. Τότε βάζει την προσωπικότητα του στην υπηρεσία του Είναι, δεχόμενος τα μηνύματα που του έρχονται από τα πιο υψηλά μέρη του ίδιου του, του Είναι, περνώντας διαμέσου των Ανωτέρων Κέντρων του Βράχμα.

Καθένας από τους κυλίνδρους της ανθρώπινης μηχανής εργάζεται με τη φωτιά: είμαστε λοιπόν εμείς, άτομα ιερά. Με τον τρόπο αυτό η φωτιά, καίγοντας και αποσυνθέτοντας ολοκληρωτικά ψυχισμικά πρόσθετα, θα μας μετατρέπει σε φλόγες. Η φωτιά θα καίει πρώ­τα στο σώμα, μετά στην ψυχή και αργότερα στο Πνεύ­μα. Σ' αυτά τα τρία βήματα που η φωτιά καίει μέσα μας, βυθιζόμαστε μέσα στο ίδιο μας το θεϊκό πρωτό­τυπο. Ο καθένας μας έχει το δικό του πρωτότυπο στη φωτιά, που θα μας μετατρέπει για το λόγο αυτό, σε Ελοχείμ.

Είναι αναγκαίο να καταλαβαίνετε την ανάγκη να μετατρεπόμαστε σε Ελοχείμ. Είναι ανάγκη να κατα­λαβαίνετε την ανάγκη να μετατρεπόμαστε σε ιερά άτομα. Είναι ανάγκη να καταλαβαίνετε ότι είναι επείγον να εισερχόμαστε αμέσως στο στρατό του Λό­γου, στο στρατό του δημιουργού του Σύμπαντος. Είναι ανάγκη να κάνετε εσείς τα τρία θεμελιώδη βήματα μέσα στις επτά περιοχές του σύμπαντος.

Δίχως τη φωτιά, δεν θα μπορούσατε να μετασχη­ματίζεστε. Στο φυσικό κόσμο, οι επιστήμονες δεν γνωρίζουν τίποτα για τη φωτιά: νομίζουν ότι η φωτιά είναι προϊόν της καύσης. Βέβαια, η καύση είναι το αποτέλεσμα της φωτιάς. Οι επιστήμονες, προφανώς θα έλεγαν: "Η φλόγα αυτή ξεπήδησε από την καύση", όμως, κάνουν λάθος.

Αυτό που συμβαίνει είναι ότι έχουμε εξαλείψει το καταφύγιο μέσα στο οποίο βρισκόταν εγκλεισμένη η φωτιά, κι έτσι το σπίρτο στο χέρι έχει φωτιά. Αν δεν υπήρχε η φωτιά, δεν θα είχε ξεπηδήσει, δεν θα είχε κινηθεί το σπίρτο.

Έχει έλθει η ώρα να καταλάβουμε και να κατα­νοήσουμε ότι και μετά που θα σβήσει το σπίρτο, η φωτιά συνεχίζει να υπάρχει. Επομένως, ποια είναι η καταγωγή της φωτιάς, που βρίσκεται; Η φωτιά δεν έχει αρχή, δεν έχει τέλος, όπως στο σπίρτο. Επαναλαμβάνω, αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι η φωτιά της φωτιάς, η φλόγα της φλόγας, το αστρικό σημείο της φωτιάς.

Μέσω της φωτιάς του Ηφαίστου, μέσω αυτής της ηλιακής χριστικής φωτιάς είναι που μπορούμε πραγματικά να καίμε όλα τα ψυχισμικά πρόσθετα, να τα κάνουμε κοσμική σκόνη. Αφού έχουν καεί αυτά τα ψυχισμικά πρόσθετα, τί μένει; η φωτιά, η συνεί­δηση είναι φωτιά! Φωτιά που τριζοβολά, που σπινθη­ροβόλα μέσα στη φλογερή αύρα του σύμπαντος. Επανα­λαμβάνω, τα ιερά βιβλία έχουν γραφτεί με αναμμένα κάρβουνα.

Προσφέρετε, αδελφοί, λατρεία στη φωτιά, εργα­σθείτε με τη φωτιά και σας βεβαιώνω, στο όνομα της αλήθειας και της δικαιοσύνης, ότι θα απελευθε­ρωθείτε.

Ακούστε, εσείς όλοι είσθε κάρβουνα σβησμένα. Έχει έλθει η ώρα να ανάψει η φωτιά, έχει φθάσει η ώρα να καταλάβουμε ότι πρέπει να λάμπουμε σαν φλόγες μέσα στην αύρα του σύμπαντος.

 

Σαμαέλ Αούν Βεόρ - από το βιβλίο Γνωστική Ψυχολογία

 
 
MultiTrans