• images/banners/gnosis_banner-1.gif
  • images/banners/gnosis_banner-2.gif
  • images/banners/gnosis_banner-3.gif
  • images/banners/gnosis_banner-4.gif
  • images/banners/gnosis_banner-5.gif
  • images/banners/gnosis_banner-6.gif
  • images/banners/gnosis_banner-7.gif
  • images/banners/gnosis_banner-8.gif

gnosisellas-webradio

SAW-Optimized
Α.Δ. Samael Aun Weor

VM-LAKHSMI-OptimizedΑ.Δ. Lakhsmi

Ο ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΣ ΝΟΥΣ

Ο εγκέφαλος έχει πέντε κύρια μέρη. Πρώτο: Τον εγκέφαλο. Δεύτερο: Την παρεγκεφαλίδα. Τρίτο: Το Μέσο εγκέφαλο. Τέταρτο: Τον προμήκη μυελό ή μέσο επιμήκη εγκέφαλο. Πέμπτο: Τη Γέφυρα.

Εκείνοι που λένε ότι ο εγκέφαλος κυβερνά την εξυπνάδα, τη μνήμη, τη θέληση κ.τ.λ., πραγματι­κά αγνοούν την ύπαρξη του νοητικού σώματος. Εκείνα τα άτομα πρέπει να μελετήσουν τους έξι τόμους της Μυστικής Διδασκαλίας της Έλενας Πέτροβνα Μπλαβάτσκι.

Ο εγκέφαλος φτιάχτηκε για να επεξεργάζεται τη σκέψη, αλλά δεν είναι η σκέψη. Ο εγκέφαλος είναι ένα όργανο του νου, αλλά δεν είναι ο νους. Πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στον εγκέφαλο και το νου. Πρέπει να μελετούμε τις εσώτερες σχέσεις του εγκεφάλου και του νου.

Σε παρόντα κεφάλαια μιλήσαμε για το αστρικό σώμα. Τότε είπαμε ότι μέσα στο αστρικό σώμα βρίσκε­ται ο νους και οι ψυχικές και πνευματικές αρχές του ανθρώπου. Ο νους είναι θαυμάσιο λεπτό σώμα που έχει την Υπέρ-Φυσιολογία του και την Υπέρ-Παθολογία του, σε εσώτερη σχέση με το Εγκέφαλο-Νωτιαίο νευρικό σύστημα και τον εγκέφαλο.

Η σκέψη είναι μια λειτουργία του νοητικού σώματος. Ο άνθρωπος μπορεί να σκέπτεται και χωρίς φυσικό εγκέφαλο, κατά τρόπο ανεξάρτητο της εγκεφα­λικής ουσίας. Αυτό είναι πια αποδεδειγμένο στα επιστημονικά εργαστήρια όπου επιτεύχθηκε η υλοποίη­ση απενσαρκωμένων οντοτήτων.

Μιλάμε για συγκεκριμένα γεγονότα, αποδεδειγμένα ήδη εάν ο αναγνώστης δεν έχει διαβάσει τίποτα σχετικά με τις υλοποιήσεις της Κατιέ Κίγκ με τη βοήθεια των μέντιουμ της υλοποίησης κυρίων Φοξ, στο εργαστήριο του Ουϊλιαμ Κροκς, αυτό δεν είναι δικό μας φταίξιμο. Το βέβαιο γεγονός είναι ότι το αστρικό της μακαρίτισσας Κατιέ Κιγκ υλοποιούταν επί τρία συνεχή χρόνια σ' ένα επιστημονικό εργαστή­ριο. Και τότε οι επιστήμονες είδαν, άκουσαν, ψηλάφισαν, κ.τ.λ. κ.τ.λ. Εκείνη η οντότητα αφέθηκε να υποστεί σε κάθε είδους πειραματισμό. Εκεί, δεν υπήρξαν απάτες, διότι οι επιστήμονες έλεγξαν μέχρι και την ελάχιστη πιθανότητα απάτης.

Στα τρία χρόνια πειραμάτων, η Κατιέ Κιγκ από-υλοποιήθηκε αργά-αργά μπροστά στις φωτογραφικές μηχανές και άφησε στους ανθρώπους της επιστή­μης μια μπούκλα υλοποιημένα μαλλιά, σαν τελευταία απόδειξη της πραγματικότητας της υλοποίησης της. Μιλάμε λοιπόν για αποδεδειγμένα πράγματα.

Ο εγκέφαλος κυβερνάται από το νου, αλλά ο νους δεν κυβερνάται από τον εγκέφαλο. Ο εγκέφαλος είναι το όργανο των συγκινήσεων και της συνείδησης, αλλά δεν παράγει ούτε συγκινήσεις, ούτε συνείδηση. Αυτό που είναι λογικό δεν μπορεί να ανασκευαστεί από την άγνοια. Η λογική είναι λογική. Αυτοί που βεβαιώνουν ότι ο εγκέφαλος παράγει σκέψη, συγκίνη­ση, συνείδηση είναι αγνοούντες .διότι δεν έχουν μελετήσει το νοητικό σώμα. Έχοντας βάση στην άγνοια, δεν μπορούμε να ανασκευάζουμε. Το αναγκαίο είναι να σπουδάζουν οι αγνοούντες.

Οι δώδεκα εγκεφαλικές συζυγίες (νεύρα) μας αποδεικνύουν την Ερμητική αρχή που λέει: "Έτσι όπως είναι επάνω, είναι και κάτω". Αν επάνω υπάρχει ένας Ζωδιακός με δώδεκα αστερισμούς, εδώ κάτω υπά­ρχει ο Ζωδιακός Άνθρωπος με τις δώδεκα εγκεφαλικές του συζυγίες-νεύρα. Κάθε μία απ' αυτές κυβερνά μια περιοχή του σώματος. Τα δώδεκα ζεύγη νεύρων, οι συζυγίες, ελέγχουν όλα τα δώδεκα ζεύγη του Ζωδιακού Ανθρώπου.

Αυτά τα νεύρα είναι: 1) Το Οσφρητικό. 2) Το Οπτικό. 3) Το Κοινό (οπτικό) Κινητικό. 4) Το Τροχιλιακό ή Παθητικό. 5) Το Τρίδυμο. 6) Το Επαγωγό. 7) Το Προσωπικό. 8) Το Ακουστικό. 9) Το Γλωσσο-φαρυγγικό. 10) Το Πνευμονογαστρικό (Βάγους). 11) Ίο Παραπληρωματικό (Προμηκο-Νωτιαίο Μυελικό). 12) Το Υπογλώσσιο.

Αυτά τα δώδεκα ζεύγη νεύρων πληροφορούν το νου για το καθετί που συμβαίνει στον Ανθρώπινο Ζωδιακό. Το γραφείο που συλλέγει αυτές τις πληροφο­ρίες είναι ο εγκέφαλος, και ο νους είναι ο υπάλλη­λος του γραφείου.

Οι πληροφορίες οι προσερχόμενες από τον εξω­τερικό κόσμο συλλέγονται από τα όργανα των αισθή­σεων εξωτερικής αντίληψης. Αυτές οι πληροφορίες πηγαίνουν στο εγκεφαλικό γραφείο όπου ο υπάλληλος του τις αναλύει και τις μελετά. Δυστυχώς, ο υπάλλη­λος έχει μια κακή γραμματέα πάντα που τον προδίδει. Αυτή η κακή γραμματέας είναι το ΕΓΩ, ο ΙΔΙΟΣ ΜΟΥ Ο ΕΑΥΤΟΣ. Πηγαίνουμε για παράδειγμα σ' ένα θέατρο όπου παίζεται μια ερωτική ταινία. Όλες αυτές οι αντιλήψεις συλλέγονται από τον υπάλληλο στο εγκε­φαλικό του πρακτορείο-γραφείο. Ο υπάλληλος μελετάει την ταινία, την παρατηρεί, διασκεδάζει μαζί της. Η γραμματέας, στα κλεφτά και με πολλή μυστικότητα, του κλέβει τις ερωτικές εικόνες και τις αναπαράγει για λογαριασμό της στο νοητικό επίπεδο της μεγάλης .Φύσης, τότε αυτές οι εικόνες μετατρέπονται σε ζω­ντανές παραστάσεις του νοητικού κόσμου.

Αργότερα, κατά τη διάρκεια ενός κοινού ονεί­ρου, ο νους ο εμφιαλωμένος στο ΕΓΏ, καταλήγει να πορνεύει μ' εκείνες τις νοητικές παραστάσεις και έρχονται οι νυκτερινές εκσπερματώσεις (ονειρώξεις).

Ο ονειρευόμενος πορνεύει με τις εικόνες που ο ίδιος δημιούργησε. Ο ονειρευόμενος βλέπει διορα­τικά εκείνες τις εικόνες. Αυτή είναι ασυνείδητη διόραση.

Κάποιος είναι ζηλιάρης και υποθέτει ότι ο φίλος του, του κλέβει τη γυναίκα. Το ΕΓΩ, επεξεργά­ζεται μυστικά το σενάριο το δημιουργημένο από το συγγραφέα του και έρχεται τα νυκτερινά όνειρα, τρομερά δράματα, η γυναίκα να μοιχεύει με το φίλο και πράγματα φοβερά.

Αυτή είναι η ασυνείδητη διόραση. Αν ο διορα­τικός είναι ολιγόφρων, θα δολοφονήσει πρόστυχα το φίλο του. Αν είναι νευρασθενής, μπορεί επίσης να τον προσβάλλει, να τον συκοφαντήσει και τελικά να τον δολοφονήσει. Αν είναι παρανοϊκός, θα σχεδιά­σει διανοητικά μια τεχνικά τέλεια δολοφονία. Αν σχιζοφρενής, θα σπάσει τη φιλία βίαια. Αν είναι σαδομαζοχιστής, μπορεί να δολοφονήσει τη γυναίκα του με τον πιο ανατριχιαστικό τρόπο. Αν είναι σχιζοειδής, πολύ καλλιεργημένος με επιληπτοειδή συμπεριφορά-προσωπικότητα, μπορεί να δεχθεί ένα εντονό­τατο συγκινησιακό σοκ που θα τον φέρει στο έγκλημα της ανθρωποκτονίας, πέφτοντας μετά σε μια κατάστα­ση σφαιρικής ψυχικής κατάπτωσης.

Το μεγαλύτερο μέρος των διορατικών πέφτουν στην άβυσσο της εγκληματικότητας, από έλλειψη καλλι­έργειας και διανοητικής πειθαρχίας. Ας υποθέσουμε ότι ένας διορατικός δυσπιστεί για έναν φίλο του υποπτευόμενος τον Μαύρο Μάγο. Το Εγώ της διόρασης επεξεργάζεται στο ασυνείδητο τις φοβερότερες μορ­φές, που μετά εμφανίζονται στο όνειρο. Αυτή είναι ασυνείδητη διόραση. Μπορεί τότε να υποστεί μια τρομακτική ευκαιριακή αντίδραση που να τον φέρει στο έγκλημα, στη συκοφαντία και στη δημόσια προσβο­λή, στην κηλίδωση της τιμής, στη δολοφονία, κ.τ.λ.

Όλες οι διορατικές αντιλήψεις περνούν στην παρεγκεφαλίδα. Κατόπιν, διασχίζοντας τη γέφυρα, φθάνουν στον εγκέφαλο. Οι ασυνείδητες αντιλήψεις μετατρέπονται σε συνειδητές, όταν φθάνουν στον εγκέφαλο.

Η γέφυρα ενώνει το μέσο εγκέφαλο με τον προ­μήκη μυελό και με τα δύο περίφημα εγκεφαλικά ημι­σφαίρια.

Στους αρχαίους χρόνους, ο προμήκης εγκέφαλος αποτελούσε ολόκληρο τον εγκέφαλο και μπορούσε τέ­λεια να ελέγχει όλα τα κύτταρα του ανθρωπίνου οργανισμού.

Ο προμήκης μυελός έχει επτά κέντρα που ελέγ­χουν το φτέρνισμα, το βήχα, το θηλασμό, τη μάσηση, την κατάποση, τον εμετό, τις λειτουργίες των σιαλωδών και γαστρικών αδένων και το κλείσιμο των βλεφάρων.

Πολύ ενδιαφέρον είναι επίσης ο μέσος εγκέφα­λος, ένα τμήμα του ενώνει τα δύο εγκεφαλικά ημισφαί­ρια με την παρεγκεφαλίδα και τη γέφυρα, διαμέσου της οποίας περνούν οι διορατικές αντιλήψεις. Στις λειτουργικές περιοχές του εγκεφάλου βρίσκονται όλα τα κέντρα που ελέγχουν τον ανθρώπινο οργανισμό. Πολλές φορές μια διορατική αντίληψη καταγράφεται σε κάποια γωνίτσα του εγκεφάλου πολύ σταθερά. Αυτό είναι όμοιο με μια εικόνα, αποτυπωμένη σε μια φωτο­γραφική πλάκα. Τότε ο νους δέχεται όλες τις ώρες εκείνη την εικόνα της ασυνείδητης διόρασης. Οι γιατροί έχουν λύσει αυτό το πρόβλημα εκριζώνοντας Χειρουργικά αυτήν την κυτταρική γωνίτσα όπου είναι καταγραμμένη αυτή η εικόνα.

Μια συγκεκριμένη περίπτωση ασυνείδητης διόρασης και ανθρωποκτονίας, ήταν η δολοφονία του μεγάλου πολιτικού Χόργε Ελιέζερ Γκαϊτάν. Οι έρευ­νες των αρχών απέδειξαν ότι ο δολοφόνος ήταν ενεργό μέλος της σχολής Αμόρκ του Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας. Λέγεται επίσης ότι ο "περί ου ο λόγος" διώχτηκε απ' εκείνη τη σχολή, διότι θεωρήθηκε διανοητικά ανισόρροπος. Το άτομο αυτό ήταν ένας ασυνείδητος διορατικός. Άναψε ένα ζευγάρι κεριά εμπρός στο βωμό, σύμφωνα με το τελετουργικό των Ροδοσταύρων Αμόρκ και είδε τότε στον καθρέπτη δύο εικόνες. Την του Σιμόν Μπολιβάρ και του Φραγκίσκου ντε Πάουλα Σαντάντερ. Ο ίδιος πίστευε ότι είναι η επανενσάρκωση του Μπολιβάρ και πίστευε ότι ο Χόρχε Ελιέζερ Γκαϊτάν ήταν η επανενσάρκωση του Σαντάντερ, του εχθρού του Μπολιβάρ.

Ο δολοφόνος είπε στον εαυτό του: Αν ο Σαντά­ντερ ήθελε να με σκοτώσει σε περασμένη μου επανενσάρκωση, εγώ τώρα θα τον εκδικηθώ και θα τον σκοτώ­σω. Στις 9 του μηνός Απριλίου, ημέρα απογραφών, σκότωσε τον Χόρχε Ελιέζερ Γκαϊτάν προδοτικά, όταν ο πολιτικός έβγαινε από το Κυβερνητικό μέγαρο της Μπογκοτά. Οι εμπειρογνώμονες στη βαλλιστική θεώρησαν ότι ο δολοφόνος έπρεπε να είχε εξασκηθεί στη σκοπο­βολή πολύ πριν την ανθρωποκτονία. Οι τρεις σφαίρες στην πλάτη βρήκαν το στόχο τους με μεγάλη ακρίβεια.

Αυτό που ακολούθησε ήταν τρομακτικό. Ο Μποκοτανός άφησε έκπληκτο ολόκληρο τον κόσμο. Τα πλήθη ξαναμμένα όρμησαν στη μάχη ενάντια στην κυβέρνηση και αν μεσολαβούσε η πανουργία ενός φιλελεύθερου πολιτικού, αληθινού αλεπού, ο λαός θα είχε κατάλα­βες το προεδρικό Ανάκτορο.

Αυτό είναι ένα συγκεκριμένο παράδειγμα ανθρωποκτονίας και ασυνείδητης διόρασης.

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι το όραμα στον κα­θρέπτη ήταν η μυστική πηγή του εγκλήματος. Τα υπόλοιπα τα έκαναν οι πολιτικοί εχθροί του Γκαϊτάν. Πιθανώς χρηματοδότησαν το έγκλημα, αγόρασαν το δολοφόνο, κ.τ.λ. Αλλά η μυστική πηγή ήταν η ασυνεί­δητη διόραση. Ο αν ισορροπημένος νους του δολοφόνου δημιούργησε τις εικόνες που προβλήθηκαν στον καθρέ­πτη. Αυτό είναι όλο.

Η ασυνείδητη διόραση είναι η μυστική αιτία για εκατό στις εκατό ανθρωποκτονίες. Η Ψυχίατρο-δικαστική χρειάζεται μια λίγο παραπέρα διεύρυνση.

Οι αντιλήψεις της ασυνείδητης διόρασης παρα­μένουν πολλές φορές κατατεθειμένες στα ασυνείδητα τρίσβαθα του ανθρώπινου νου, μετατρεπόμενες σε μυστικό πειρασμό που φέρνουν στην ανθρωποκτονία. Στο βάθος κάθε ανθρώπου υπάρχουν παράγοντες που τον φέρνουν στο έγκλημα. Οι μυστικές πηγές όλων των εγκλημάτων είναι ασυνείδητες. Πολλοί άγιοι είχαν ένα ασυνείδητο γεμάτο από σαρκικό πάθος, σαδισμό, κλεψιά, έγκλημα, βία, ζήλιες, μίση, μνη­σικακίες, κ.τ.λ. κ.τ.λ.

Κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτοί οι άγιοι υπέφεραν τρομακτικά. Κατά τη διάρκεια του ύπνου, αυτοί οι άγιοι έπεφταν στα πιο τρομερά εγκλήματα. Στο υποσυνείδητο αυτών των αγίων βρίσκονταν πολύ μεγάλες μοχθηρίες. Όταν ξυπνούσαν, καταλάβαιναν τότε την τρομακτική ηθική τους αθλιότητα και εισέρ­χονταν σε φοβερούς κανόνες (αυτοτιμωρίες) χρησιμο­ποιώντας σάκους και κουκούλες.

Εκείνοι που κατάφερναν να κάνουν Συνειδητή-Συνείδηση από ένα ηθικό ελάττωμα, το διέλυαν ολότελα, Όταν ένας άνθρωπος αποσυνθέτει όλα του τα ελαττώματα, τότε το ΕΓΩ διαλύεται.

Όταν το ΕΓΏ διαλύεται, έρχεται σε μας η αλή­θεια. Τότε πια είμαστε τέλειοι διορατικοί.

Η αλήθεια γεννιέται από τη δημιουργική κατα­νόηση. Η αλήθεια είναι αχρονική. Το ΕΓΩ είναι ένα μάτσο αναμνήσεων. Το ΕΓΩ είναι του χρόνου. Το ΕΓΩ γεννιέται στο χρόνο και πεθαίνει στο χρόνο. Ο θάνα­τος είναι μια αφαίρεση θραυσμάτων. Όταν έχει τε­λειώσει πια η Μαθηματική πράξη, απομένουν οι αξίες που αργότερα Επανενσαρκώνονται. Αυτές οι αξίες είναι το ΕΓΩ, το "ΕΑΥΤΟΣ ΜΟΥ", το ΕΓΩ που επανενσαρκώνεται.

Το ΕΓΩ είναι μια ψευδαίσθηση και όλα τα εγκλή­ματα, τα κακουργήματα και κάθε ελάττωμα, είναι το μοιραίο αποτέλεσμα της κατάφασης του ΕΓΩ, του ΕΑΥΤΟΥ. Η καταγωγή του πόνου είναι το ΕΓΩ. Όταν εκμηδενίζουμε την επιθυμία, διαλύεται το ΕΓΏ όπου βρίσκεται το ΕΓΏ, δεν μπορεί να βρίσκεται η αλή­θεια, διότι το ΕΓΏ και η αλήθεια είναι ασύμβατα.

Το ΕΓΩ είναι παροδικό λάθος του Τροχού της Σαμσάρα. (Του τροχού των επανενσαρκώσεων και του Κάρμα. Το ΕΓΩ είναι η αίρεση της διαχωριστικότητας),

Το ΕΓΩ είναι η προέλευση του εγωισμού, του μίσους, της πορνείας, της μοιχείας, του φθόνου, του θυμού, κ.τ.λ. κ.τ.λ. Το ΕΓΩ είναι η δίψα των απολαύσεων και η πηγή της υπερηφάνειας και της ματαιοδοξίας. Για την ενσάρκωση της αλήθειας απαι­τείται η διάλυση του ΕΓΩ. Για την προσέγγιση της εσωτερικής Ειρήνης, είναι αναγκαία η διάλυση του ΕΓΩ, του ΕΑΥΤΟΥ. Για το φθάσιμο στην τέλεια δ ^όρα­ση και την υπέρτατη φώτιση, χρειάζεται η διάλυση του ΕΓΩ.

Η Αλήθεια είναι ο εσωτερικός Χριστός κάθε ανθρώπου. Το ΕΓΩ είναι ο Σατανάς που φέρουμε μέσα μας. Όπου βρίσκεται το ΕΓΏ, δεν μπορεί να βρίσκε­ται η Αλήθεια.

Εκείνοι που διαιρούνται ανάμεσα σε δύο Εγώ, ένα Ανώτερο και ένα Κατώτερο, βαδίζουν στο μονοπά­τι του λάθους. Εκείνοι που βεβαιώνουν την ύπαρξη ενός θεϊκού Εγώ, θεοποιούν το Σατανά.

Το ατομικό Πνεύμα δεν υπάρχει. Υπάρχει μόνο το Συμπαντικό Πνεύμα της ζωής.

Η αθάνατη Σπίθα κάθε ανθρώπου είναι το ΕΙΝΑΙ, είναι το γεμάτο από υπέρτατη ευτυχία, αιώνιο. Συ­μπαντικό Πνεύμα.

Samael Aun Weor


 
MultiTrans